Infrastructure as a Service

Complete ICT-infrastructuur zonder te investeren in hardware. Zelf of in samenwerking met ons in te richten.

Platform as a Service

Voor een vast bedrag per maand is uw gehele kantooromgeving ondergebracht en bieden we support.

Software as a Service

Zonder de zorg en kosten van aanschaf, inrichting en onderhoud, een applicatie of website aanbieden aan uw klanten.

Kennis

Gevraagd en ongevraagd advies omtrent alle IT gerelateerde zaken die de kwaliteit van een organisatie verbetert.

Webhosting

Geografisch redundante hosted oplossingen. Maximale prestatie en veiligheid voor websites die veel bezoekers ontvangen.

Backup en Recovery

Meerdere keren per dag automatisch een backup van uw gehele ICT omgeving en de garantie van snel herstel.